مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه استخراج از معادن آهك چاه سليمان
عملیات استخراج حدود 1/800/000 تن سنگ آهک از کلیه بلوک های معدن آهک چاه سلیمان توسط پیمانکار معتبر و واجد الشرایط و...
عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در هفته چهارم تیر ماه 1403
عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در هفته چهارم تیر ماه 1403
عرضه محصولات شرکت سیمان شرق در بورس کالا در تاریخ 23 تیر ماه 1403